ODY Belgesi, Orta Düzey Yönetici Belgesi, ODY1 Belgesi, ODY2 Belgesi, ODY3 Belgesi, ODY4 Belgesi


Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY Belgesi Nedir

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,

Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan için 2015 yılı içerisinde 3 (üç) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

Sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

ODY Belgesi Sınav Takvimi

2015 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

www.ody-belgesi.com

Sınav Tarihleri Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi Eğitimden Muaf Sınav Başvuru ve Bitiş Tarihi
04 Nisan 2015 07 Şubat 2015 20 Şubat 2015 17 Şubat 2015
27 Haziran 2015 24 Nisan 2015 08 Mayıs 2015 05 Mayıs 2015
17 Ekim 2015 01 Ağustos 2015 14 Ağustos 2015 11 Ağustos 2015

2015 Yılı ODY Mesleki Yeterlilik Sınavı Tarihleri

ODY Sınav Takvimi

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki yeterlilik eğitimi ve sınavı, bu eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu eğitimleri tamamlayanlara veya bu eğitimden muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2– Bu Yönetmelik, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından istihdam edilen/edilecek kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi olanları ve bunlara eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile eğiticileri kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3– Bu yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” a dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin tamamına ve değişiklik yapılmasına dair ilgili yönetmeliklere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

ODY Düzey Yönetici Belgesi Çeşitleri

ODY1 Belgesi: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
ODY2 Belgesi: Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı
ODY3 Belgesi: Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı
ODY4 Belgesi: Yurt İçi Eşya-Kargo Taşımacılığı

ODY Belgesi Çeşitleri

Gerekli Olan Evraklar

4 Adet Vesikalık Resim
1 Adet Diploma Noter Tastiği
1 Adet Kimlik Fotokopisi

ODY Belgesi İçin Gerekli Evraklar
Copyright © 2011 ODY Belgesi - LOGIMEX Üyesidir.
Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.